Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Yeni Rehabilitasyon Yöntemleri Ampüte Ve İnme Hastalarına Öneriliyor

Ampütasyon bir organ ve uzvun ameliyat ile kesilip alınması işlemidir. Bu hastalara ve inme hastalarına özel yeni rehabilitasyon tedavisi yöntemleri oldukça etkili.

Hastanın bir eli kesildiyse diğer uzuv desteği ile yazı yazma, tutma gibi el işlevleri desteklenir. Rehabilitasyon tedavisinde bu sağlanır. Davranışsal ve nörolojik işlevler geri kazandırılır ve kuvvet verilir. Yeni teknikler ile hastanın dengede durması ve güçlenmesi daha etkin bir şekilde sağlanıyor. Üst ekstremiteler üzerinde duruluyor ve akut faz ampüte hastalarına uygulanıyor. Fonksiyon kaybı olan inme nedeniyle yaşanan sorunlara da baskın davranış ve beceriler verilmeye çalışılıyor.

Her yeni duruma uyum sağlanması beynin adapte olması ve yeteneklerin geri kazanımı için çaba gösteriliyor. Beyin fonksiyonları da MRI görüntüleme ile inceleniyor. Basit çizim testleri, hız ve doğruluk açısından inceleniyor. Dominant olmayan uzun ile sıra kontrolü ve güç denge gibi koordinayson sonuçları takip ediliyor. Motor ve duyu fonksiyonları ayrılmış alanlar ve ortak alanlar ile ölçüme alınıyor. Beynin sol ve sağ kontrol merkezleri ile uyum içinde yönetilen uzuvların işleyişi bu rehabilitasyon çalışması ile düzenlenebiliyor. Bedensel hasar gören kişiler gerek organı alınmış gerekse inme yaşamış felç ile duyarsızlaşmış olsun, bu tekniklerle geri kazandırılıyor.