Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Yeni Geliştirilen Depresyon Tedavileri

Depresyonun fizyolojik nedenleri de araştırılırken Liverpool bölgesinde yeni bir depresyon tedavisi ortaya çıkarılmıştır.

Prozac ve Zoloft gibi önde gelen antidepresanlarda ek alternatif tedavi biçimlerine ihtiyaç doğmuştur. Beyindeki kimyasal ve elektriksel stimülasyon ve stres yönetimi için uzun süreli bilişsel davranışçı tedaviler gerekebilir. Chigaco ve Liverpool üniversitelerinde uzman araştırmalarına göre beyin hücreleri arasındaki sinyalleri taşıyan nörotransmitter adlı kimyasal haberciler dopamin , norepinefrin ve serotonin hormonlarıyla beraber sinirlerin iletişiminde rol alır. Antidepresanlar da bu iletişimin bozulmasını önlemek ve gidermek için kullanılır. Bu hastalığı tamamen kapatmak için bu sinirlerin ötesine bakmak gerekir.

Beyin hücrelerinin doğumu ve ölümü üzerinde stresi büyük etkisi vardır. Beynin çeşitli bölgelerinde nöron fazlalığı beyinde geri besleme yollarını değiştirir. Stres enflamasyona tepki verir. Kronik stres, depresyonun en bilinen ve büyük nedenidir. Uzun süreli stres, beyin ve vücuttaki hücreleri zarar verir. Stresli deneyimleri bu nedenle , nöropsikiyatrik bozukluklara, psikolojik değişikliklere, duygu ve düşünce değişimine neden olur. Vücutta biyolojik depresyon göstergesi olan moleküller, nöron düzenleyiciler, monoamin regülatörleri, proenflamatuar sitokinler ve diğer iltihaplı aracılar glutaminerjik aktivitesine bakılır. Derin beyin uyarımı yapan maddelerden yapılan farklı ilaçlar, uzun süreli bilişsel davranışçı terapi, hormon geri alım inhibitörleri ile depresyon tedavi planı oluşturulur.