Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Uzun Süreli Hafızada Rol Oynayan Huntington Geni

Huntington hastalığı beyinde gelişen ve yürüme fonksiyonunu kaybetmemizi sağlayan dejeneratif bir hastalıktır.

Konuşma, düşünme ve yürüme işlevlerimizi bozar. Her 100 bin kişiden 5-7 kişide görülebilir. Günlük işlerde tamamen başkasına bağımlı hale gelinir. Normal hafıza geni rolünü üstlenen maddeler araştırılmaktadır. Deniz salyangozu olan Apylsia hayvanından elde edilen bir gen çare olarak inceleniyor. İnsan huntington proteini ile eş değer olduğu düşünülüyor.

Merkezi sinir sistemi yoluyla nöronlarda ifade edilen bir protein geni. Sinaps yeteneğinin büyümesi ve gelişmesini sağlıyor. Bu hayvanın savunma ve nöron sinaps hücresel modelleri araştırılmıştır. Genlerde kodlu talimatlar ve proteinleri oluşturmak için kullanılıyor. Serotonini artırıp haberci RNA’ları harekete geçiriyor. Nöron üretimi içinde bloke edilen bu maddelerin durdurulması beyin işlevlerini de durduruyor. Terapi tedavisinde işe yarayacak bir yaklaşım olarak bu araştırma önem taşımaktadır.