Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Ultrason Tarama Teşhis Test Sistemi

Ultrason tekniği, görselleştirme yöntemini kullanan bir teknolojidir. Kirişli ses dalgaları üreterek çalışır ve kimse bu sesleri duyamaz.

Katı ve sıvı dolu ve boş alanlarla ekrana yansır. Okyanusun dibini izleyen sonarlara benzer. Ultrasonografi vücudun istenen bir bölgesini görüntüleyen tanılama aracıdır. Hekimin hastalık hakkındaki tüm soruları ultrason sayesinde cevaplanır ve doğru tedavi uygulamada yardımcıdır. Hastalığı teşhis eder. Bir jel deriye sürülür ve ardından ufak gezici aletle ultrason yapılır. Gebeliği teşhis etmede ve ilerleyen kontrollerinde kullanılır. Pelvik bölgede, karından rahme kadar gezdirilerek muayene yapılır. Kardiyolojik anlamda göğüs üzerinden tarama yapılabilir.

Buna ekokardiyografi denir. EKG çekimi ile kalp sorunları teşhis edilir. Damar tıkanması, anevrizma ve pıhtılaşma da izlenebilir. Karaciğer, safra kesesi, pankreas, böbrekler, mesane, prostat, testisler, rahim ve yumurtalıklar ultrason ile izlenir. Boyun ve eklem yerlerine bakılabilir. Damar hastalıklarının taranması için de kullanılır. Kan akışı ve tıkanıklık seviyesi ölçülür. Ultrasonun olası bir sağlık riski göze çarpmamıştır. Son yıllarda gelişen mikro cerrahi gibi yenilikler, küçük ve kullanışlı tasarım ve radyasyon vermemesi bakımından güvenlidir.