Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Ultra Yüksek Frekanslı Mr İle Parkinson Teşhisi

Parkinson hastalığının tanısı kolay ve sade değildir. Diğer hastalıklardan ayırt etmek çoğu zaman zor olabilir.

Güvenilir radyolojik teknikler ile tanılama yapılır. Klinisyenler tıbbi geçmişe ve nörolojik muayeneye dayanarak tanı ve teşhis yapabilir. Yüksek çözünürlüklü yeni ultra frekans teknolojisi ile emar taramaları artık daha verimli sonuçlar verebilecek. Beyin hücrelerinin dopamin üreten işlev kaybında gerçekleşen bu hastalık, manyetik rezonans tarama ile tanılanabilir. Beyin hücrelerindeki kimyasal iletişim bozukluğu kontrol ve hareket sorunları yaratır. Genel belirtisi de zaten titremedir.

Parkinson tespitinde son derece güvenilir ve doğru sonuçları veren bu son teknoloji tıp alanında çok etkili olacaktır. Substantia nigra denilen orta beyindeki hücrelerin bu yüksek frekanstaki görüntülemeleri ile beynin etkilenen bölümleri daha net izlenebilecek. Üç katmanlı bir işleyişe sahip bu teknolojide beyin kimyasallarındaki değişim boyutları, süreçler ve etkiler izlenebiliyor. %100 duyarlılık ve %96.2 özgüllük kullanılıyor. Teşhisin doğruluğunu bu değerler belirliyor. Bu radyolojik MR taramaları parkinson muayenesine katkıda bulunan önemli bir teşhis aracıdır.