Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Tenis Oynayanlarda Görülen Dirsek Ağrılarının Teşhisi

İsveç Uppsala Üniversitesi araştırmasına göre, tenisçi dirseği sendromu olarak bilinen tenis oynayanlarda görülen dirsek problemi ve ağrısı kronik yumuşak doku sorunu teşkil etmektedir.

Ağrı aktive reseptörlerini algılama ve bu sorunu görüntüleme ve teşhis etme için PET tarama sistemi kullanılmaktadır. Kol ve dirsek bölümünde açıkça görülebilen bu sorunun tanı ve teşhisi için geç kalınmamalıdır ve PET taraması bu konuda oldukça gelişmiş ve güvenilirdir. Kişisel ve ekonomik bir yük olan kronik ağrılardan biri de tenisçi dirsek ağrısıdır.

Kas-iskelet sistemindeki dirsek kemiği ve kola bağlanan kısımdaki ağrılar kronikleşebilir. Kas, faysa, tendon, doku ve bağlar, kıkırdak ve yumuşak dokular etkilenir. Neden ve çareleri için de tarama ve teşhis önemlidir. Radyoaktif bu sistemde pozitron emisyon tomografisi denilen PET taraması kullanılır. Enjeksiyon verilerek hastanın dirsek ve kolu taranır ve izlenir. Tarama sonrası başlanan tedavide 10 hastadan 8 inde iyileşme görülmüştür.