Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Şizofreni Hastalığı Ve Nedeni Nedir?

Şizofreni, beyinde oluşan bir hasar sonucu bireyin gerçek dünyadan bağlantısını koparması olarak ifade edilmektedir.

Birey adeta kendi iç dünyasını oluşturmuştur ve bu iç dünyasını gerçek dünyadan ayıramaz. Her 100 kişiden birinde şizofrenik vakalara rastlanmaktadır. Genellikle 15 ila 25 yaşları arasında 2 bireylerde göstermektedir.
Nedenleri
-Birçok hastalığın temelinde olduğu gibi şizofreni oluşumunda da rol oynayan en temel faktör kalıtımdır anne baba ya da ailedeki diğer bireylerde şizofreni olması riski artırmaktadır.
-Hastalığın oluşmasında rol oynayan bir diğer önemli neden de çevresel faktörlerdir. Bireyin kötü bir geçmişe sahip olması, aile yapısının kötü bir temele dayanması şizofreniyi tetiklemektedir.
-stres dolu bir yaşam, bunalım gibi psikolojik yapıyı etkileyen faktörler de şizofreni nedenleri arasında gösterilmektedir.
-Şizofreninin başka bir nedeni de beyin yapısındaki bozukluklardır. Yapılan araştırmalara göre şizofrenik bireylerin beyin yapısı incelendiğinde normal bireylere göre birtakım farklılıklar gözlenmektedir.
Belirtileri:
-Hayata ve insanlara karşı ilgi duyama, umutsuzluk ve bıkkınlık hali
-Her şeye çok büyük tepkiler gösterme, alınganlık yapma ve öfkelenme
-Bireysel bakımına özen göstermeyi terk etme dağınık 1 hale bürünme
-Aile ve arkadaş gibi yakın çevresinden uzaklaşma eğilimi
-Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar edinme
– Uyku düzenin bozulması
Tedavisi:
Psikoterapi uygulamaları ve ilaç tedavisi ile iyileştirme yoluna gidilmektedir. Ancak hastalığı tam anlamıyla ortadan kaldırmak gibi bir durumdan bahsedilemez. Bu nedenle tedavideki en temel amaç şizofrenik bireylerde görülen belirtileri ortadan kaldırmak, hiç değilse minimum düzeye indirerek topluma uyumlu bir birey haline gelmesini sağlamaktır.