Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Sigara Vergileri İnsanları Caydırmaya Yetiyor Mu?

Artan sigara vergileri ve fiyatları tüketicileri ne kadar caydırıyor?

Bazı gruplar arasında sigara tüketimini azalttığı araştırmalarla kanıtlanmıştır. Alkol istismarı ve alkolizm 2004-2005 araştırma verilerine göre 21000 kişi üzerinde hassas içici grupları da dahil olmak üzere vergi artışlarıyla birlikte sigara tüketiminin azaldığı görülmüştür. Zamanla bu sonucun alkol tüketimini de azalttığı görülmüştür. Ağır sigara içicilerini bile etkileyen bu durum erkeklerde de yüksek oranlarda görülmüştür.

 

Genç yetişkinler ve düşük gelirli grupları yüksek derecede etkileyen sigara zamları insanları sağlıklı olmaya teşvik ediyor. Sigara içme oranını azaltmanın en iyi yollarından birinin de sigara vergilerinin artırılması olmuştur. Davranış ve sosyal bilimler açısından sağlıklı davranışlara teşvik edilmenin önemi bir kez daha vurgulanmaktadır. Sigarayı bırakanlarda diğer sağlık gelişmeleri ve davranış düzelmeleri de görülmektedir.