Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Şeker Duyarlılığı Ve Metabolik Bozukluk Arasındaki İlişki

Bal arılarının genetiğini araştıran araştırmacılar ilginç bir bilgiye ulaşmıştır.

Şeker dyarlılığı ile metabolik bozukluk arasındaki bağlantıda bal arılarının rolü vardır. Diyabet, karbonhidrat metabolizması gibi ilişkiler açığa çıkmıştır. Bal arıları protein ve karbonhidrat açısından zengin gıdalar arasında seçim yaparak (nektar ve polen) tat duyarlılığını gıda davranışı ile etkileyebilir. Arılar şeker hassasiyeti ile nektar ve polenlere yönelir. Bu gıdaları toplamayı tercih eder. Bu genleri ile o besinlere yönelir şekeri alır ve bal üretir. Tat algısı, iç enerji ve moleküler bağlantı arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

Bu iki ana gen baskılanır. Arılar da böylece tatlı şeylere daha duyarlıdır. Tip 1 diyabet de bu şekilde gelişir. İnsülin düzeyleri düşüktür ve yüksek kan şekeri görülür. Bu bastırılmış genler apolipoprotein B de denilen insan genleridir. Yağ hücrelerinde proteini kodlarlar. Tiroid hormonu ve metabolizma ile ilişkilidir. Yani şeker, diyabet, tiroid ilgisi olduğundan metabolik bozuklukları da beraberinde getirir. Kalorisi yüksek gıdalar bu yüzden çok istenir. Şeker düşer metabolizma onu ister. Bu düzen tüm canlılarda aynı işler. Metabolik bozuklukların bulguları böyle izlenebilir.