Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Ruh Sağlığı Ve Rahatsıklıkları Üzerine Genel Bir Yorumlama

Sağlık genel olarak tanımlandığında bedensel olarak iyilik hali anlamında gelmektedir. Fakat kişilere göre farklılık gösteren şekilde göreceli bir kavram özelliği de taşımaktadır.

 

Ruh sağlığı, dendiği zaman ise genel bir tanım yapmak çok da kolay değildir. Herkesin ruh hali ruh durumu birbirinden farklıdır. Genel anlamda çevresi ile düzgün ilişkiler kurabilen, sosyal olan kişilerin ruh durumları iyi olarak değerlendirilebilir.

Ruh durumu iyi olmayan bir kimse sürekli anksiyete ve depresyon içinde yaşamaktadır. En yakın çevresi dâhil kimse ile iletişim kurmaz ve uzaklaşır.

 

Ayrıca ruh durumu iyi olmayan kişilerde sürekli kaygı ve korkuda görülmektedir. İştahları ya çok açılır yâda tam tersi tamamen kapanabilir. Kişiye göre farklılık gösteren belirtiler olduğu için sadece bir, iki tane belirti ile tanı koymak oldukça güçtür.

Bazı kişiler de içine kapanıp kimseyle konuşmama gibi belirtilerde görülmektedir. Ruh ile ilgili olan hastalıklar kişileri iş, ev, aile, sosyal hayat bakımından da çok olumsuz etkilediği için çoğu hastalıktan daha önelidir ve hemen tedavi edilmeleri gereklidir.

 

Hastalığın durumuna göre psikolog ve ya psikiyatristlerden yardım alınabilmektedir. Eğer ki sadece dönemsel bir depresyon var ise basit antidepresanlar ile tedavi edilebilmektedir.

Fakat hekim hastalığı biraz daha ilerlemiş bulu ise örneğin, mani, sosyal fobi, psikoz gibi bu durumlarda biraz daha ağır antipsikotik ilaçlar ile hastayı tedavi altına alabilir.

Ruh durumu yaşanan ani olaylar ile de bozulabilir fakat durumlar düzelip kişinin hayatı normale döndüğünde düzelebilir.

Ruh durumu aslında kişilere göre farklılık gösteren bir durum olduğu için bazı belirtiler görüyor iseniz mutlaka bir hekime başvurmanız gerekmektedir.