Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Radyasyon Tedavisi Ve Kanser Aşıları: Zamanlama Her Şeydir

Radyasyon tedavisi birden fazla şekilde kanserle savaşır. Kanser hücrelerini imha etmek için kullanılır.

Bazı çalışmalarda tümör hücrelerine saldırırken aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin de zarar gördüğü tespit edilmiştir. Yani arada iyi huylu hücreler ve sağlıklı dokular da zarar görebiliyor. Daha iyi klinik sonuçlar elde etmek için anti tümör aşıları da devreye sokulabilir. Kanserle savaşan tümör odaklı aşılar radyasyon tedavisini daha net desteklerken iyi hücrelere saldırmadan korur. Bağışıklığı artırır ve aşılama yöntemi yeni tümörlerin gelişmesini de önler. Bir taşla iki kuş gibi. Kolorektal kanserli farelerde bu aşılama yöntemi denenmiştir.

Deneysel radyasyon terapisi ve kanser aşılaması yapılmıştır. Aşı, ilk verildiğinde tümörler üzerinde oldukça etkili olduğu görülmüştür. Bağışıklığı korur yeni kanser gelişimini durdurur. Bu iki tedavinin kombine uygulanması kanser tedavisinde oldukça etkili olmaktadır. Tümör boyutunda ise mütavazı bir azalma görülmüştür. Gelişmeye başlayan tümörlerde boyutta azalma ve yok olma kolayca görülebilir. Etkileyici tam remisyon ile tam etkin bir çalışma yapılmıştır. Kanser tedavisinde bu gelişme umut verici olmuştur ve aşılamanın önemi bir kez daha anlaşılmıştır.