Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Prostat Kanseri Teşhisi Meni Testiyle Doğrulanabilir

Prostat kanseri, erkeklerde en yaygın kanserlerden bir tanesidir ve kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenidir.

Yaygın olarak kullanılan prostat tarama testi ile tanı ve gereksiz prosedürler yerine meni testi daha kesin ve doğru sonuç verir. Avustralya’da Adelaide Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma sayesinde seminal sıvıda bulunan biyomarkerler yardımı ile prostat kanseri tanısı çok daha doğru olarak gerçekleşebilecek.

Seminal sıvı analiz edilmiş mikro RNA denilen küçük moleküller prostat kanserine ne kadar yol açıyor bakılabilmiştir. Ciddi derecede doğru sonuçlar çıkmıştır.

Spesifik hassas nedenler bu sonuçlarda en net haliyle ortaya çıkmaktadır. Gereksiz biyopsi tanı teşhis tarama işlemlerine gerek kalmadan seminal meni sıvısı testi ile bu risk ölçülebilir. Doğru ve erken tespit kanserde hayat kurtarır. Saldırgan tümörler bu belirteçler ile tespit edilir. Tedavinin aciliyeti ve türüne de doğruca karar verilebilir.