Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Pediatrik Migren Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkisi

Yetişkinlerde toplamda %2 oranında migren görülürken çocuklarda %1.75 oranında görülmektedir.

Pediatrik yani çocuk migreni tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin de yer alması umut vaadediyor. Migrenin görülme durumu %69 kroniktir. Gençlerde ve çocuklarda görülen migreni tedavi etmek için var olan çeşitli klinik uygulamalar mevcuttur. 6 sene boyunca takip edilen binlerce çocuk ve genç hastadan alınan inceleme sonuçlarına göre bu tedavinin artıları yüksektir. Eşdeğer ve eşzamanlı müdahaleler migrenin etkisini azaltabiliyor. Çocukluk çağında tedavi edilen migrenden ileride daha kolay kurtulmak mümkün.

Migrenden çocuk da olsa yetişkin de olsa en çok kadınlar etkileniyor. Amipriptilin etken maddesi verilen migren hastalarının ilaçla iyileşme durumu gözlenirken bilişsel davranışçı terapi de ek olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu hastalarda birkaç ay gibi kısa bir sürede yüksek oranlarda migrende azalma gözlenmiştir. Rutin migren ilaçları ve bilişsel davranışçı terapi sayesinde %88e yakın iyileşmeler görülmüştür. Hastaların bu tedavilere erişilebilirliği her sağlık kuruluşu tarafından sağlanmalıdır.