Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Obsesif Kompulsifkişilik Bozukluğu

Obsesif KompulsifKişilik Bozukluğu genelde tekrarlayıcı mantık hatalarına sahip düşünce bozuklukları ile karakterizedir. 

Mantıksız, gereksiz, yersiz düşünceler ve korkular vardır. Makul değildirler ve bunu düşünüp tartamazlar. Stresli duygular ve kaygı ön plandadır. Takıntılılık durumu vardır ve kişide tüm hisler aşırıya kaçar. Temizlikte çok titizdir maddesel olduğu kadar ruhsal olarak da titiz ve sakınandır.

Kontaminasyon ve kir korkusu, düzenli olma simetri hastalığı, kendine ve başkasına zarar verme, agresif ve korkunç düşünceler, saldırganlıkla cinsel ve dinsel aşırılıklar, dokunma ve bulaşma korkusu, kilitli kapalı yerlerde kalma korkusu, küfürlü bağırmalı hakaretli konuşmalar, şiddetli cinsel hayaller kurmak gibi belirtileri vardır.

Biyolojik ve çevresel olmak üzere iki ana nedeni olduğu düşünülür. Beyinsel ve bedensel kimyasallar kendi doğalarında değişime uğrar. Genetik sebebi de olabilir. Enfeksiyon ya da çevresel etkenler de olabilir. Psikoterapi ve ilaçlarla tedavi edilebilir. Korkulan nesneler kişiler ve takıntılar konuşularak terapiyle giderilir. İlaç seçimi ikinci plandadır ve yan etkileri olduğundan kritiktir. Her ikisi birden de kullanılabilir.