Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Obez Kanser Hastalarında Kemoterapi Tedavisi

Obez ve aşırı kilolu kanser hastaları kemoterapi tedavisinde yetersiz dozda ilaç alıyor ve bu da ölüm oranlarını yükseltiyor.

Sorunu gidermek için, Klinik Onkoloji Amerikan Derneği obez hastalar için tam, ağırlık-bazlı kemoterapi dozunu uygun görmektedir.

Kemoterapi dozunu belirlerken hastanın ağırlığına bakılıyor ve obez kişilerde bu doz düşük tutuluyor.

Bu durum da iyileşmeyi önlerken ölüme bile yol açabiliyor. Ayrıca kilolu kişilerde kanser nüksetmesi daha fazla görülüyor ve tedaviye daha zor cevap veriyorlar.

Obez kanser hastalarının %40ı doğru tedavi dozunun sadece %85ini alıyor kalan hastalar da daha yetersiz kemoterapi tedavisi görüyor.

Onkologlar klinik araştırmalarında her hastanın yeterli miktarda ilaç alarak tedavi görmesini öngörüyor. Tedavinin altına inildiğinde iyileşme ve kurtulma oranı düşüyor.

Toplumda birçok obez kanser hastası olduğu düşünülünce durumun önemi bir kez daha anlaşılıyor.

Hastanın normal kilosuna inmesi de kanserin nüksetmesini önlerken tedavide başarı oranını artırıyor.