Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Müzik Eğitimi Beyin Fonksiyonlarını Artırıyor

Çocukluk döneminde müzik eğitimi almak beyin açısından avantajlı oluyor. Müzikal eğitim beyin fonksiyonlarını geliştiriyor.

Bilgi, karar verme, problem çözme, davranış, planlama, düzenleme, zihinsel değişimler ve taleplere daha uyumlu olunmaktadır. Beyinde bilişsel mekanizmalar daha olgun gelişir. Boston çocuk hastanesi Bilişsel Nörobilim Laboratuvarlarında doktorlar bu çalışmaları yürütmüştür. Akademik başarıda bir güç ve üstünlük göstergesi olarak algılanır. IQ su yüksek zeki çocuklar müzikal eğitim almış oluyor genelde.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi ruhsal zihinsel sorunlar da önceden önlenebilir. Ortalama 12-15 yaş arasındaki 20 çocukla 2 yıl boyunca müzik çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca beyinleri analiz etmek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniği kullanılmıştır. Müzik dersini destekleyen sosyo ekonomik düzeyleri yüksek ailelerin çocukları bu konuda daha şanslı. Karşılaştırmalarda beyinde yürütücü işlevlerin eğitimli çocuklarda ileride olduğu görülmüştür.