Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Müzik Dinlemek Enerji Kazanmamızı Sağlıyor

Chicago, IL Northwestern Üniversitesi sosyoloji ve psikoloji bölümü araştırmacıları müziğin insana olan katkılarını araştırmıştır.

Örnek olarak odalarında bekleyen futbolcuların maç için hazırlanırken güç ve enerjiyi müzik dinleyerek aldıkları ve oyunlarına bunun yansıdığını göstermişlerdir. Müzik dinlemek bir şeylere zihinsel olarak hazırlanmamızı sağlıyor. Öğrenme ve motivasyonu tetikliyor sert durumlar karşısına daha kuvvetli çıkmamızı sağlıyor. Çeşitli müzik türleri dinletilen katılımcılarda müziğin olumlu etkileri görülebilir.

Herkesin daha güçlü hissetmesini sağlayan bir müzik türü ve şarkı var. Psikolojik ve davranışsal sonuçlar incelenmiştir. Soyutlama, kontrol, yanılsama, arzu gibi hislerle rekabetçi ortamlara daha hazır oluyoruz. Pozitif duyguları hissetmemizi sağlayan bizi rahatlatan melodiler var. Ağır bas müzikler güçlü duyguları vurgular. Yüksek duygular iktidar ve gücü temsil eder. İşitme ile hissedilen şeyler bulaşıcı olabilir. Çünkü müzik evrenseldir herkes tarafından dinlenebilir.