Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Müzik, Çocukları Daha Zeki Yapar Mı?

Yeni bir çalışma, müzik derslerinin çocukların zekalarını artırmak için yardımcı olabileceğini vurguluyor.

Amerika’da yapılan araştırmalara göre yetişkinlerin %80’i çocuklarının müzik notuyla zeka oranının paralel olduğu kanısında. Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi yüksek lisans öğrencilerinin çalışmaları da bu yönde. Bilimsel topluluklar, müziğin önemini vurgularken müzik derslerinin çocuk zekasına katkılarını da atlamamış. Z

ihinsel kalkınmayı geliştiren müzik küçük çocuklarda mutlaka aşılanmalı. Görsel ve işitsel sanat alanlarında çocuklara büyük katkı sağlanabilir. Okul öncesi çocuklara müzik testleri yapıldığında sonuçlar görülmüştür. Müzik faaliyetleri evde de devam ettirilebilir. Müzikal oyun sergileme gibi faaliyetler teşvik edilmeli.

Kelime bilgisi, matematik ve mekansal beceri testleri uygulandığında, müzik grubunda olan çocukların başarı avantajları görülmüştür. Akıl, dikir ve düşünce yapıları gelişir. Müzik dersi almayan çocuklar ise diğer testlerde daha geri kalmıştır. Müzik eşsiz bir insan faaliyetidir ve küçük yaşlarda aşılanmalıdır. Benzersiz bir kültür örneğidir ve çocuklara mutlaka öğretilmelidir.