Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Mutluluk Seviyesinde Genetiğin Rolü Nedir?

131 ülkenin verileri üniversiteler tarafından derlenmiş ve ülkelerin mutluluk seviyeleri ile genetik ilişkisi incelenmiştir.

Genetik avantajı olan ülkelerin insanları mutluluğa daha yatkın. Coğrafi özellikler başta olmak üzere ülkenin genel refah düzeyi insanlarını da etkiliyor. Eski insanların durumu genetik akışla nesilden nesile aktarılıyor. Ruhsal esenlik veren serotonin hormonu bir gen mutasyonu ile aktarılıyor. Bu genin uzun ve kısa varyantları depresyon ve mutluluk arasında etkili.

Nörotisizm etkileri düşük yaşam memnuniyeti üzerinde etkili. Bu hormon kısa varyantta ise hayattan keyif alma düzeylerimiz düşüyor. Bazı ülkelerin insanları gen aktarımı ile pozitif düşünebiliyor ve daha mutlu oluyor. Pozitif korelasyon kişisel gelir, din, ırk gibi etkenlerle şekilleniyor. Yüksek maddi beklentilerden arınmak insan refahına yoğunlaşmak da anahtar bir rol. Kan basıncı, kalp hızı, kortizol seviyeleri de böyle belirleniyor.