Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Ms Hastalığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Multipl Skleroz Nedir?
Ms, omurilik ve beyinde optik sinirlerin zarar görmesi sonucu oluşan kronik bir hastalıktır.

Ms hastalarında sinir hasarına yanıt olarak skar dokusunun birden fazla alanında bozulmalar görülür. Meydana geldiği yere bağlı olarak kas kontrolü, denge, görme veya konuşmada sıkıntılar yaşanabilir.

MS Belirtileri Nelerdir?
Zayıflık veya uyuşukluk,
Sinirlerde hasar oluşumu,
Kol veya bacaklarda zayıflık,
Uyuşukluk,
Dengesizleşme,
Kas spazmları.
Yürümede zorluklar da görülebilmektedir.

Görme Sorunları. Optik nörit sorunu bu hastalarda sıkça yaşanır. Görme siniri yarıdan fazla MS hastasında meydana gelir. Bu iltihap sonucu bulanık görme, renkli görme, görme kaybı, göz ağrısı, körlük oluşabilir. Genelde bu durum geçicidir. Birkaç hafta içinde iyileşebilir. Görme bozuklukları MS’in ilk işaretidir.
Konuşma Sorunları. Görme sorunundan daha yaygındır. Beynin konuşma sinyallerini engeller. Sinirler zarar görür. Yutkunmada da güçlük çekilebilir.
Diğer MS Belirtileri. Zihinsel gerileme, uzun uzun düşünerek sonuca ulaşma, hafıza kaybı, konsantrede güçlük, mesane sorunları, idrar kaçırma, yorgunluk.

Nasıl Başlar?
Beyin ve omurilik başta olmak üzere, bağışıklık ve sinir sistemini çevreleyen dokulara saldırır. Sinirleri yalıtarak kontrolünü kaybetmesini sağlar. Hareket, konuşma ve diğer sinyalleri zayıflatır. Yağlı miyelin dokusu işlevini kaybeder sinir mesajları doğru iletilmez.

MS Nedenleri
İskandinavya ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile ekvatordan uzak ülkelerinde yaygın olarak görülür. Yani güneşi az alan soğuk yerlerde sinirleri tahrip eder. D vitamini eksikliği neden olabilir. Genetik de bir diğer sebebidir.

Kimler MS olabilir?
Erkeklerde görüldüğünden 2 kat daha fazla kadınlarda görülür. Beyaz insanlar risk altındadır. 20 ila 50 yaşlar arasında risk daha yüksektir.

MS Tanısı
MS teşhisi belirtilere dayanılarak testlerle yapılabilir. Hastanın aile ve kendi geçmişi dikkate alınır. Nörolojik muayene gereklidir. MRI taramasında %90 oranında teşhis mümkündür. Beyin ve omurilik sıvıları kontrol edilir. Enfeksiyon ve elektrik laboratuar testleri uygulanır.

MS Tedavisi
Ms ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltan ilaçlar, ağrı, kas spazmı ve mesane sorunlarını önleyen ilaçlar kullanılır. Ağrı yönetimi için masaj ve fizik terapi önerilir. Egzersiz ve sağlıklı yaşam da iyileşmede önemlidir.