Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Migren Ağrısı Olanlarda Depresyon Riski Artıyor

Toronto Üniversitesi araştırmacılarına göre, genel nüfus incelemelerinde bu verilere rastlanmıştır.

Migren baş ağrısını sürekli çekenlerde yaşam kalitesi düştüğü gibi depresyon da başlıyor. Hatta ölüm ve intihar düşüncesi dahi ilerki safhalarda ortaya çıkabiliyor. Erkeklerde depresyon oranları migren ağrısı çekenlerde 3 kat daha fazla, kadınlarda ise 2 kat daha fazla çıkmıştır. 67 bin kişi ile halk sağlığı taramaları yapılmış ve sonuçlara göre depresyona maruz kalan kişilerin büyük kısmının aynı zamanda migrenden de muzdarip olduğu görülmüştür.

Profesyonel sağlıkçılar tarafından yapılan teşhisler bu yönde. 16 erkekten biri ve 7 kadından biri migren çekerken aynı zamanda depresyona kapılıyor. Migrenin güçlü ve sarsıcı etkileri intihara sürükleyebiliyor ve bunalıma götürüyor. Migren ağrısı çekenler günlük aktivitelerini işlerini yapamaz hale gelmektedir.

Tüm bunlara bakıldığında erken tanı ve tedavinin önemi görülmektedir. Migren ağrısı ilerlediğinde geri dönülemez yollara girilmiş olunabilir. Gençler, ergenler ve bekarlarda depresyon ve intihar girişimleri ise daha yüksek oranda saptanmıştır. Kronik migren tedavisine hemen başlanmalı özellikle gençlere destek olunmalıdır.