Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Lohusalıkta Görülen Endometriyoz Ve Özellikleri

Lohusalık endometriyozu genelde genital yoldan bakteri girmesi sonucu görülen uterus enfeksiyonudur.

Belirtileri uterinde hassasiyet, karın ve pelvikte ağrı, ateş, kırıklık ve idrar kaçırmadır. Klinik ortamda tanı ve teşhis yapılır. Tedavi antibiyotikle yapılır. Vajinada %1-%3 oranında görülür. Sezaryen doğum olduysa bu oran artar. Doğumdan sonra lohusalık döneminde gelişen bu durumun kaynakları şunlar olabilir.

Zarların uzun süreli yırtılması,
İç fetal izleme,
Uzun süreli çalışma,
Sezaryenle doğum,
Tekrarlanan dijital incelemeler,
Rahim plasenta parçalarında tutulma,
Kanama,
Anemi,
Bekteriyel vajinozis,
Genç anne olmak,
Düşük sosyo ekonomik durum ve enfeksiyondur.

 

İlk belirtiler 24-72 saat içinde görülür ve en yaygını ateştir. Karın ve uterusta hassasiyet ve ağrı ile izler. Titreme, baş ağrısı, kırıklık, iştahsızlık görülür. Rahimde idrar tutamama, sulanma, kanama, yumuşama ve kokma görülebilir. İdrar tahlili yapılır. Vajinal kontaminasyon örnekleri ile aerobik ve anaerobik kültürler test edilir. Antibiyotikler ile enfeksiyon tedavi edilir. Tedaviye rağmen hala devam ederse pelvik abse gibi diğer nedenler düşünülebilir. Ampisilin gibi daha ağır antibiyotiklere geçilir.