Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Lohusalıkta Görülen Ateşin Neden Ve Çareleri

Lohusalık humması ateşle birlikte seyreden çok ciddi ve tehlikeli hatta ölümcül olabilen bir sorundur.

Şiddetli ağrı, pelvik apse, sepsis, yüksek ateş ve acı görülür. Doktor veya diğer kişilerin kirli ellerinden annenin enfeksiyon kapması ile oluşur. Doğumda steril olmayan şartlarda enfeksiyon kapılabilir ve lohusalık humması gelişebilir. Özellikle evde ebe ile doğuran kadınlar risk altındadır. Lohusalık ateşi ya da humması doğumdan önce veya hemen sonra annenin enfeksiyon kapması ile gelişir bu nedenle temizliğe azami önem verilmelidir. Zamansız ve ani ölümlerle karşılaşılıyor. Paris’te bir hastanede %50 oranında loğusa kadının hayatını kaybettiği görülmüştür.

Ebe ile evde doğum yalnız doğum hijyensiz doğumlarda 3 kat daha fazla mikrop kapma riski var. Muayenelerde bile bulaşma ve hastalanma riski var. Klorlu bir antiseptik madde ile sterilizasyon sağlanmalıdır. Jinekoloji ve kadın doğum bölümlerinde hijyene dikkat edilmelidir. Antibiyotikler lohusalık ateşini düşürse de sonradan üzüntü duymamak için anneler de bu ortamlara dikkat etmelidir. Bebek sağlığı için de mühimdir çünkü anneden bebeğe geçmemesi imkansızdır. Onu besleyen bakan yaşam veren ve devam ettiren annelerdir.