Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Kuru Ve Kırmızı Göz Hastalığında Etkili Bakım Ve Tarama

Göz bakımında ve tedavisinde teşhis ve tanıyı izleyen segment kavramlı yaklaşımlar ve gelişmeler yaşanıyor.

Hastanın klinik bulgularının doğru değerlendirilmesi sağlık uzmanlarına şart koşuluyor. Nokta-bakım tanı testi ve segment kavramı üzerinde durmak göz cerrahisinde önem taşır. Kullanılan teknolojiler tedavinin etkinliği hakkında ipucu verir. Göz kuruluğu için TearLab Osmolarite tekniği kullanılır. Ölçülebilir şekilde gözyaşı testi uygulanır. Akıllı tarama ve tedavi programına göre uygun tedaviye yönlendirilir. Glokom testi gibi benzer testler uygulanır.

Konjonktivit olduğu şüphe edilen kırmızı göz sorunu olan hastalar için risk söz konusudur çünkü gözde enfeksiyon riski vardır. Doğru tanı uygun yönetim iyi hijyen, kısıtlamalar ve tedavi gerekir. Adenovirüs için tanısal testler yapılır. Hastaya sorular yöneltilir. Belirtiler izlenerek soruna ulaşılır. 10 dakikalık AdenoPlus taraması yapılır.

Taramada %96 teşhis söz konusudur ve tedavi süreci ile izleme süreci hassastır. Viral bakteriyel enfeksiyonlar gözde gelişmiş ise gereken ilaçlar verilir. Antibiyotik çoğu durumda tercih edilir. %65 oranında virüsü etkisizleştiren topikal jeller verilebilir. 5-10 yıl içinde gelişecek klinik uygulamalar ile göz cerrahisinde çığır açılması bekleniyor.