Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Kuru Göz Hastalığına Nano İlaç Tedavisi

Birçok ülkede insanların %6’sında kuru göz hastalığı yaşanır. Bu sendromda gözyaşı üretimi ve drenajı arasında dengesizlik vardır.

50’li yaşlardan itibaren bu sıkıntı daha sık görülür. Sonucunda gözde büyük hasarlar görülebilir. Durumu tedavi etmek için ilaçlar mevcuttur. Gözü yıkar temizler ve günde üç defa uygulanan damlalar ile tedavi sürdürülür.

Kanada Üniversitesi araştırmalarına göre bu ilaçlardan çıkan partiküller göze yapışabilir. Semptom giderici ilaçlar çözeltili ilaçlardır. İnfüzyon nano tanecikleri içerirler. Nano ilaç tedavisi kuru göz hastalarını büyük ölçüde rahatlatır. Doz aşımı yapmadan günde önerilen miktarda en fazla 5 kereye kadar uygulanmalıdır.

Hayvanlarda yapılan deneylerde fiziksel tahriş veya iltihap belirtileri görülse de bu risk çok azdır. Vücut bunları emse de zararlı değildir. Bu tedaviyle hasta zamandan tasarruf eder. Toksik maruziyet yaşanmaz yan etki riski azdır. Aşırı kullanılmadığı sürece tahriş etmez.