Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Kürtajın Modern Yöntemleri Erken Doğum Riskini Artırmaz

Önceki gebeliği kürtajla sonlandırmak ileride yaşanacak gebelikte erken doğum riski taşır mı?

İskoçya Tıp Dergisi ve uzman araştırmalarına göre kürtaj yaptırmak gelecekteki gebelikleri etkilemiyor ve erken doğum riski teşkil etmiyor. Son 20-30 yılda gelişen tıp imkanlarıyla bu risk ortadan kaldırılmıştır. 1980’lerden önce kürtaj, ilerideki gebelikler için risk oluştururdu. Artık geçerli ve etken bir sebep değil. Modern kürtaj uygulamalarında yani günümüzde bebek aldırma uygulamaları ileride yaşanacak gebeliği, bebeği riske atmıyor erken doğum olmuyor.

1980 ve 2008 yılları arasında büyük çaplı bir araştırmada sonuçlar kesinleşmiştir. 30 yıl öncesinde erken doğum riski %30 oranında artmaktaydı oysa günümüzde ve son 20 yıldır kürtajın riskleri iyice azalmıştır. 2008 yılında bu oran %0.4 e kadar inmiştir. Tıbbi gebelik sonlandırma cerrahisi yani modern kürtaj uygulaması da bu gelişmişlik düzeyiyle ve riskleri azalmasıyla beraber maalesef 2.5 kat kadar artmıştır. Kürtaj son yıllarda daha sık uygulanan bir cerrahi olmuştur. Hiç doğum yapmayan bir kadının ilk gebeliğini kürtajla sonlandırmasında halen bir risk sürmektedir. Bu kürtaj sonrası yaşanacak gebelikte düşük ve erken doğum riski yine de vardır.