Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Kolon Kanseri İle Ağız Enfeksiyonu İlişkisi

Ağız bakterisinden gelişen enfeksiyonun kolon kanserine yol açmasıyla ilgili çok önemli bir çalışmaya imza atılmıştır.

Fusobacterium nucleatum denilen bakteri, ağızda yer alıyor ve bir kanalla kolon kanserine yol açabiliyor.

Case Wastern Reserve Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünde çalışmalar yürütülmüştür.

Kolon hücrelerine takılarak gelen bakterileri önlemek için de bir yol geliştirilmiştir.

Yeni tanı araçları ve kanser önleyici tedaviler için bu çalışmalar bir potansiyel oluşturmuştur.

Bulgular, ağız sağlığı ve bakımının önemini bir kez daha vurgulamıştır.

Diş eti hastalığı olan kişilerde bu risk çok daha fazladır.

Çalışmada, ağız enfeksiyonu ve kolon kanseri arasında bir ilişki bulunmuş, ancak, bir neden-sonuç ilişkisi ispat edilememiştir.