Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Koku Duyuları Genlerle Mi İlişkili?

Bazı insanlardaki genetik farklılıklar koku alma duyusunu etkiliyor bir şeyin kokusunu farklı iki insan değişik algılayabiliyor.

Araştırmada 10 farklı koku 200 kişi üzerinde test edilmiş ve sonuca varılmıştır. Koku hassasiyeti üzerine DNA testi uygulanmış ve genetik varyantlar arasında bağlantı bulunmuştur. Elma, arpa, peynir ve menekşe olmak üzere dört koku üzerine bu çalışma 1 Ağustos sayılı Biyoloji dergisinde yayımlanmıştır.

Birkaç kokuyla genlerin bağlantısı herkesi şaşırtmıştır. Kokular benzersiz olsa da bazı durumlar istisna olabiliyor. İnsanların her gün karşılaştığı maddeler ve elma, domates gibi yiyeceklerin kokuları kendi kişiselleştirmeleri ile farklı gelebilir.

Yani bir elma herkeste elma gibi kokabilirken bazı kişilerde hayalinde ve koku algılamada kurduğu bir kokuya denk gelebilir. İnsanların farklı koku alma yetenekleri yeni ortaya çıkmıştır. Asya’da, Afrika’da veya Avrupa’da insanlar koku duyularını farklı kullanıyor olabilir.

Bazılarına göre peynir kokusu güzel gelirken, bazıları için elma daha güzel bir kokudur ve onun yerine onun kokusunu alabilirler. Koku reseptörlerini kodlayan genlerle alakalıdır. Koku reseptör molekülleri burundaki duyusal sinir hücrelerinin yüzeyinde yer alır. Sinir hücreleri beyne bu duyuları iletir.