Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Koku Alma Duyumuzun Yaşla İlgisi

Yaşlı insanlara özgü karakteristik bir koku vardır. Sadece onlar böyle kokar. Bu asla olumsuz bir etken değildir, sadece onlara aittir.

Orta yaştaki kadın ve erkeklere bakıldığında ise kadınların mükemmel koktukları görülmüştür. Araştırma, Johan Lundstrom önderliğinde Philadelphia araştırma enstitüsünde yapılmıştır. Hayvanlar da bu bilgileri algılayıp işleyebiliyor. Yani yaşlandıkça bedene yerleşen kokuları onlar da biliyor.

Araştırmalarda her yaştan kişi toplanmış ve gece uyku pedleri dağıtılarak yatağa ve bazı nesnelere bıraktıkları kokular incelenmiştir. Sıralamaya göre en iyi kokanlar orta yaşlı kadınlar, en kötüleri ise orta yaşlı erkekler olarak belirlenmiştir. Yaşlı erkekler, yaşlı kadınlar, genç erkek ve kadınlar ise normal kokmuşlardır.

Bir kişi yaşlılık kokusunda daha yoğun sonuçlar verebilir, tüm yaşlılarda bu olacak değil fakat genel olarak durum bu. Fizyoloji, genetik, yaşam tarzı ve yeri, beslenme, hijyen, ilaç ve hastalıklar kokularımızı da etkiler. Her bebek harika kokar, bir gün yaşlanır ve bu koku onun olur.