Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Kısır Erkeklerde Kanser Riski Daha Yüksek

Sperm üretiminde başarısız olan kısırlık sorunu yaşayan erkekler kansere daha yakın.

Ortalama kansere yakalanma riskleri daha fazla. 6 yıl içinde 2000 erkek üzerinden yapılan çalışmada bu sonuca varılmıştır. Ortalama 36 yaşındaki erkekler araştırmaya dahil edilmiştir. %2 oranında erkekte azospermi denilen hiç sperm bulunmaması sorunuyla karşılaşılmıştır. Ortalama yaşlardan 3 kat daha fazla risk ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 10 yaş büyük erkeklerin kanser riski yüksek çıkmıştır. Kısır erkeklerin yaklaşık %15’inde hiç sperm bulunmamaktadır.

 

Bu durum kanserle tam olarak bağlanamasa da arasında bir sonuç ilgisi ortaya çıkmaktadır. Kısırlık derecesi yükseldikçe kanser riski artar. Bazı genetik faktörler azospermi ve kanser için daha büyük oranda risk teşkil etmektedir. Sperm üretilmemesi durumu genelde genetik olarak yorumlanır. Gen mutasyonlarına bağlıdır. Testlerle bu sorun zamanla ortaya çıkarılır gen sorunları ve bilinmeyen sebepler incelenir. Genetik kusurlar ise kansere duyarlıdır.

 

Hangi kanser türüne sebep olduğu bilinmemektedir. Ayrıca genç erkeklerde tedavisi daha kolaydır. Kısır erkeklerde testis kanseri en sık görülen kanser türüdür. Testis tümöründen sonra, beyin kanseri, prostat kanseri, lenfoma ve melanom takip eder. Düzenli doktor kontrolüne gitmek ve sağlıklı bir yaşam tarzında yaşamak önemlidir. Düzenli fiziksel muayene gerkir ve sperm sayısı ölçülmelidir.