Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Kan Zehirlenmesi Sepsis Hangi Hastalarda Tedavi Kabul Eder?

Obezite insan vücudunda nelere yol açar yeni bir tartışmaya da konu olmuştur.

Çalışmaların çoğunda sonucun kötü değil iyi şeyler getirdiği görülmüştür. Hasta ve ailelerine danışmanlık tedavi ve bakım sağlanmalıdır. Sepsis kan zehirlenmesidir ve obez kişilerde de normal kilolu kişilerdeki gibi iyileşme oranı aynıdır. Kan zehirlenmesi veya septisemi gibi, vücudun bağışıklık sisteminde septik şokta neden olabilecek bir enfeksiyondur. Potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir sorundur. Etkilenen hastalar sıklıkla yoğun bakım ünitesinde kalmak durumundadır.

Ölümün önde gelen nedenlerinden biridir. Kalp krizini 4 kat daha fazla tetikler. Rehabilitasyon ve yoğun bakım tedavileri bir yılı aşabilir ve hastanede tutulma oranı artabilir. Tedaviden sonra hasta takibi çok önemlidir. Sağlık durumu ve fonksiyonel vücut kitle endeksi kontrolleri sürer. Vücut kitle endeks yüksek olan obez kişilerin hastaneden ayrılma sonrasında ölüm oranları daha yüksektir. Yan obezler sepsis tedavisi olabilir ancak kurtulma şansları daha azdır.