Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Kan Testleri Depresyon Tanısında Geçerli Mi?

Büyük bir psikiyatrik bozukluğun tanısında sadece bir kan testi yeterli oluyor mu?

Özellikle bu hastalıkların başlangıç aşamasında kan testinin etkileri incelenmiştir. Kan testinden alınan örneklerle tam 9 farklı biyolojik ölçüm yapılmaktadır. Özel algoritmalarla MDB puanı hesaplanır ve üretilir. 1’den 9’a kadar bir puanla değerlendirilen sonuç klinik depresif düzeyi belirtir.

Testin maliyeti ise 745$ şeklindedir. 1 puanı %10 depresyon riskini gösterirken 9 puanı %90 depresyon riskine işarettir. 5-6 puanlarda tekrar teste girmek veya doktor önerilerini dinlemek gerekiyor. Depresyonla ilişkili dört farklı biyokimyasal ile biyolojik odaklanma gerçekleştirilir.

Hafif depresyon vakaları için tanı konuluyor ve ciddi depresif bozukluklar önlenmiş oluyor. Tedaviye yardımcı olan bu tanılama sistemi şimdilik Amerika’da uygulanmakta ve oldukça maliyetlidir. İnsanları tedaviye teşvik etmektedir.

Depresyon ve anksiyete bozukluğu yaşayan hastaları ikna etmeye yarayabiliyor. Temel olarak güvenilir ve daha sağlıklı çalışmalar konuyla ilgili devam etmektedir. İnsanların nesnel araçlara odaklanması ve kişisel gerçekleri görmekten kaçınması için bu gibi testler mühimdir. Psikiyatristler ve laboratuvar sonuçları da depresyon tedavisi konusunda bizi yönlendiriyor.