Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Kan Pıhtılaşması Ölçümü İçin Kullanılan Teknik

Kan pıhtılaşması travma, kaza, yaralanma sonucu ya da ameliyat sırasında ve sonrasında görülebilir.

Önlenebilir ve onarılabilir olsa da ölüm sebebi olarak bilinir. Vücut, ciddi kan kaybına karşı trombositlerle doğal savunmaya geçer. Plazma proteinleri ve diğer bileşenler de etkendir. Kanın çok azalması ve çok pıhtılaşması durumu etkiler. Bu nedenle pıhtılaşmanın ölçülmesi kolay ve hızlı gerçekleştirilmelidir. Pıhtılaşma parametrelerini ölçmek için birkaç damla kan örneğini ışıklı bir optik cihaza koymak gerekir. Kan nakli, kullanılan ilaç miktarı, pıhtılaşma değeri ölçülecektir.

Bu yeni geliştirilen cihazla gereken tedbirler alınabilir. Tarama ve tanısı oldukça pratiktir fakat maliyetlidir. Laboratuvar testi 1 saat sürebilir. Pıhtılaşma miktarı ve süresi gibi lab bilgileri elde edilir. Reolojide lazerli benekler kullanılır. Farklı doku tiplerinin bir dizi mekanik özellikleri ölçülür. Kan örneği geldiğinde kan hücreleri ve trombositler ışığı dağıtır. Kan pıhtılaşmadıysa ışık parçaları saçılır. Dağınız ışık deseni izlenir hızlı hareketli benekler görülür. Hareket ne kadar kısıtlıysa pıhtılaşma o kadar vardır. Düzenli kan analizlerine girmek ve ilaçları almak gerekir. Klinik çalışmalar bu konuda devam ettirilmektedir.