Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Kalp Krizi Atakları Stresle İlişkili

Beyne kan akışı geçici olarak kesildiğinde kalp damarları ve genel beyin vücut kalp işleyişi bozularak kalp krizi gerçekleşebilir.

İskemik kriz atakları kan pıhtılarından da oluşabilir. Nispeten gerçekleşme süresi de 5 dakikadır. Geçici olan bu ataklar ileride olabilecek büyük krizlerin habercisi olabilir. Arterler bloke olur yani tıkanır ve akış önlenir. Bu kriz 3 ay içinde %15 ihtimalle büyük bir kriz yaşanacağını gösterir. Erlangen-Nuremberg, Almanya Üniversitesi’nden çalışmada yazar Kathrin Utz açıklıyor.

Korkutucu ve üzücü olaylar yaşayan yoğun stres gören kişiler büyük risk altında. Doğal afet yaşayan, savaş ve diğer sorunlarla yüzleşen insanlarda kalp krizi ve sorunları sık yaşanıyor. Psikiyatrik bozukluklar ileride görülecek olası kan ve kalp sorunlarını güçlendiriyor. Depresyon ve anksiyete hastaları da elbette bu potada. Genelde ruhen zayıf olanlar başa çıkmada güçlük çekenler sinirsel sorunlarının yanına bir de kalp ve damar hastalıklarını katıyor.