Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Kalp Hastalıklarına Genel Bakış

Kalp hastalıklarını çoğu zaman kalp krizi olarak tanımlarız. Kalbin işlevini yerine getiremediği durumlardaki yetersizliği kalp hastalıklarını getirir.

Bunlar arasında koroner arter hastalığı , kardiyomiyopati , aritmi ve kalp yetmezliği sayılabilir. Kalbin ana kan akımının kesildiği durumda kalp krizi meydana gelir. Koroner arter kalp kasına yeterli miktarda kan taşınamadığında tıkanıklık durumudur. Kan akışı bloke olur kalp kası aşırı hareketle hasar görür.

Uyarı işaretleri ve belirtileri şunlardır. Göğüste ağrı ve basınç, sırt, çene, boğaz ve kolda sıkıntı, bulantı, hazımsızlık, mide ekşimesi, nefes darlığı, halsizlik, anksiyete, hızlı ve düzensiz kalp atışları. Ani kardiyak ölümler ihmal sonucu görülüyor. Kalbin elektrik kesintisi gibi düşünülebilir. Düzensiz, hızlı ve tehlikeli kalp hareketleri sonucunda bir tür akım kesintisi ile kalp işlevsiz kalır.

Kan dışarı pompalanırken titreme olur. Aritmi ise düzensiz kalp atışıdır. Yavaşlama ve titreme olabilir. Kalp hastalıklarında şu tedaviler mevcuttur. Kan basıncı, kolesterol ve nabız düzenleyen ilaçlar, anjiyo, bypass cerrahisidir. Anjiyoplastide kalbe kan akışı düzeni geri getirilir. Arterleri açan stentler takılabilir.