Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Kadınlarda Yaptırılması Gereken Genel Tarama Testleri

Tarama testleri kadınların hayati risk faktörlerini en aza indirir. Erken tanı koymayı ve tedavide başarılı olmayı sağlar.

Kanser, diyabet ve osteoporoz için erken müdahale tam iyileşmeyi getirir. Belirtileri dikkate alarak tarama testlerine gidilir.

Tarama testlerinde, yaş, aile öyküsü, sağlık geçmişiniz ve diğer risk faktörleri önemlidir.

Meme Kanseri.
Daha önce meme kanseri geçirenlerin tedavisi daha kolaydır. Küçük meme kanseri, lenf bezleri, beyin ve akciğere yayılma olasılığı daha azdır. 20li ve 30lu yaşlarda doktorunuz düzenli taramalar isteyecektir. 3 yılda bir meme muayenesi isteyecektir. Başka risk faktörleri varsa bu süre azalır.

Mamografi İle Tarama.
Düşük doz X-ışınları ile kanser taraması yapılır. Bir yumru teşhis etmek içindir. 40lı yaşlardan itibaren kadınlar mamografi olmalıdır. 50 ile 74 yaş arasında senede bir mamografi yaptırılmalıdır. Yüksek risk altında daha sık tarama yapılır.

Serviks Kanseri.
Düzenli Pap Smear testi yapılır. Bu şekilde serviks kanserini önlemek kolaydır. Rahim ve vajina kanalında bu kanser gelişebilir. Kansere dönüşmeden alınabilir. Bu test anormal hücrelerini tespit eder. İnsan papilloma virüsü (HPV) serviks kanserinin ana nedenidir.
Sonuçlar laboratuara gönderilir. 21 yaşından itibaren 2 yılda bir yaptırılır. Tarama ve tedavi ile iyileşme mümkündür.

Osteoporoz, menopozdan sonra zayıf ve kırılgan kemikler durumudur. Kemik kütlesi en çok kadınlarda kaybedilir. 50 yaş ve sonrasında 4 kadından 1inde görülür. Kemik gücü ölçülür. 6 yaş ve üzerinde xışını taramaları yapılır.

Yüksek tansiyon, kilo ve diğer riskli durumlardaki kişilerde ciddidir. Kalp krizi ve inmeye neden olabilir. Kan basıncını düşüren kalp ve böbrek hastalıklarını önlemek için doktorunuz kalp ritmini ve kan basıncını ölçer. 120/80 normal basınçtır. Hipertansiyon 140/90 ve üzeridir. Sıklıkla kan basıncı kontrol edilmelidir.

Bunun dışında yüksek ve düşük kolesterol düzeyleri de 20 yaşından sonra 5 yılda bir kan testiyle kontrol ettirilmelidir.
Tip 2 Diyabet için şeker ve kan testleri yapılır. HIV için 13-64 yaş arasında kan örneklerine bakılır. Kolorektal kanser türleri için kolonoskopi yapılır. Glukoma için göz testleri yapılır.