Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Kadınlarda Stres Ve Depresyon Erken Yaşlanma Sebebi

Genç kızlarda stres ve depresyon vücutta fiziksel değişim ve deformelere neden oluyor erken yaşlanma ve yaşlı görünme sebebi olabiliyor.

Telomor denilen kromozomların yapısının bozulmasını önleyen uç yapılar bu süreçte etken. Stres tüm vücut kanallarından buralara kadar ulaşıyor ve kromozom yapıları bozulmaya başlıyor. Oksidatif stres DNA yapısına zarar veriyor. Stres depresyon ve telomor uzunluğundaki azalma erken yaşlanmaya sebep.

10-14 yaşlarında 97 genç kız araştırmada incelenmiştir. Dna örnekleri telomor uzunlukları ve stres düzeylerine ve yaşlarına bakılmıştır. Belirtildiği gibi olumsuz his ve olaylar gençlerde dahi erken yaşlanmayı başlatabiliyor. Stres testlerinden önce ve sonra kortizol seviyeleri de incelenmiştir. Telomor kısalığı tam olarak stres ve yaşlanma sebebi ve işareti değilken biyolojik yaşımızın bir işaretçisidir. Majör depresif bozuklukla doğrudan ilişkilidir.