Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Kadınlarda Kalp Krizinden Sonra Depresyon Riski

Litvanyalı araştırmacıların son çalışmasına göre kadınlarda yaşanan kalp krizi sonrasında depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıkların riski artıyor.

Ayrıca aynı şekilde depresyon ve anksiyete yaşanması da kalp krizini felci ve kalp hastalıklarını tetikliyor. İsviçre Geneva’da kardiyoloji ve kadın hastalıkları profesörleri konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Nüfusa göre kadınlar gruplara ayrılmıştır. Yaş, cinsel eğitim, medeni durum, aile kanser ve depresyon öyküleri incelenmiştir. Hastaların klinik sonuçları alınmış ve tüm incelemeler değerlendirilmiştir.

Yüksek kan basıncı ve diyabetli kadınlarda kalp sorunları sıkça göze çarpıyor. Obezite de. Ayrıca bu hastalıklar depresyon sebebi de. Yine ruhsal sorunlar kadınlarda kalp ve tansiyon yaratabiliyor. Hastaların %25 inde stres depresyon ve kalp krizi arasında %28.5 bir ilgi bulunmuştur. Bu rakam az bir oranda değil. Erkeklere oranla bu durum kadınlarda daha sık yaşanıyor.