Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Kadınlarda Anksiyete Kıskançlık Ve Üzgünlük Sebebi

Kadınlarda orta yaştan itibaren anksiyete ve ona yakın ruhsal bozukluklar beraberinde kıskançlık hissi, olumsuz duygular düşünceler ve mod bozuklukları sebebi.

Alzheimer kadınlarda çok daha fazla görülen bir bilişsel sorun hemen hemen 6 kadından 1 inde görülüyor. 65 yaş üstü ise kritik potada. Erkeklerde bu oran daha düşük 11 de 1. Gothenburg Üniversitesi araştırmacılarına göre genetik faktörlü bu hastalık geçmişte yaşanan bir travma kalp ve kan hastalıklarından etkilenen bir hastalık.

Genler kadınlarda çok daha etkili. Yani ailede varsa kadınlarda olma olasılığı daha yüksek. Nevrotik ve ruhsal sorunları olan kadınlar ise Alzheimer ve tarzı hastalıklarda daha riskli. Nörotisizm potansiyeli bazı kişilerde daha yüksek ve bu kişiler beyinlerini daha zor yönetebildiğinden bu tip bilişsel hastalıklara daha kolay yakalanıyor. Atılganlık, çekingenlik, huysuzluk, enerjiklik, sosyal bozukluklar ve iletişim ile karakterize bir hastalık.