Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


İki Atipi Memede Aynı Kanser Riski

Doğrudan kanser öncüsü olarak belirlenen A tipi meme büyümesi 700 kadında uzun süreli takibe alınmıştır.

Patolojik bir araştırma olan bu çalışmada, invaziv meme kanseri öncesinde sık sık hiperplazi durumuna rastlanmıştır. Atipi denilen iki farklı memede aynı kanser türü gözlenebilir. Atipik duktal hiperplazi ile lobular hiperplazi aynı ve farklı memede aynı kanser türüne haizdir. 2:1 oranda bu risk geçerlidir. 12 yıllık çalışmanın bulgularına göre iyi huylu meme kanseri tedavisinde bu sonuçlar kullanılabilir. Cerrahi anlamda meme kanseri riski her iki memede de eşittir. Eksizyon ya da meme alma türü operasyonlar gerekli olmayabilir.

Atipine sahip kadınlarda kanser büyümeyebilir ve meme alınmayabilir. Lezyonlar kansere de dönüşebilir. Biyopsilerde %10luk bir risk söz konusudur. Doku anormallikleri her iki türde de görülmüştür. Karsinomlar kötü huylu hücreler aynı memede daha sık rastlanırken iki memede daha az rastlanan bir durumdur. Hastanın kanser öyküsü, aile öyküsü, sağlık durumu ve yaşına göre bu riskler şekillenir. Atipi faktörü ile habis tümörler tespit edilebilir ve patolojide sonuçlar elde edilebilir.