Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


İdrar Testiyle Erken Doğum Tespiti

Hamile kadınların idrarında bulunan özel moleküller prematüre doğacak bebeğin sinyallerini özel bir şekilde haber veriyor.

Fetusun zayıflığı, büyümesindeki geri kalmışlık gibi belirtileri idrar testinden alınan sonuçlar önceden haber veriyor. Yani gebeden alınan idrar örneği ile erken doğum tespit edilebiliyor. Komplikasyonları azaltmak, zorlukları yönetmek ve önceden tedbir almak açısından bunu bilmek önemli. Erken doğumu bilmek olası riskleri önlemek için gerekli. İdrarla atılan küçük moleküller araştırmacılar tarafından metabolit analizlerine tabi tutulmuştur.

Bunlar amino asit lisin düzeylerinin artması ile anlaşılır. Karbonhidrat ve protein içeren diğer moleküller erken indüklenmeye işarettir. Moleküllerin bir üçüncü grubun azalması seviyeleri: asetat, format, tirosin ve trimetilamin zayıf cenin gelişimi ile ilişkilidir. Azalmış bu moleküller gebelerde insülin yükselmesi ve diyabet göstergesi de olabilir. Anne metabolizmasındaki değişimler cenin hakkında bilgi vermektedir.