Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Hipoaktivite Ve Hiperaktivite Rahatsızlığı Nedir?

Dikkat eksikliği hipoaktif bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu birbirine zıt iki dikkat eksikliği sorunudur.

Hipoaktivitede insanlar çok dikkatsizdir, görevlere katılmak zordur, dikkatsizce hatalar yapılır, işler ertelenir, birini bitirmeden diğer işe başlanır ve kolayca dikkati dağılır. Çok unutkandırlar ve tek başlarına hareket ederler. Hiperaktivite ise, aynı belirtilere ek olarak çok hareketlidirler. Sıkça kalkıp dolaşmak isterler, oturmak ve sessiz kalmak değil çok konuşmak çok hareket etmek isterler. Dikkati dağınık ve huzursuzdurlar. Anne karnında maruz kalınan sigara ve içki ile genetik bazı faktörler buna sebeptir.

Okul öncesi çağdaki çocuklarda belirtiler görülmeye başlanır. Kesin bilinen bir nedeni yoktur. Dikkat eksikliğinin her iki türünde de teşhis aynıdır. Doktor hastalığın mevcut şeklini tanılamak için kişisel değerlendirme yapar. Fiziksel ve ruhsal – sözel – hareketsel davranış değerlendirmesi yapılır. Tedavi türleri de aynıdır. Concerta ve Ritalin gibi ilaçlar etkilidir. Uçucu yağlar, vitaminler, bilişsel davranışçı terapi, davranış ekslikliği ilaçları uygun görülür. Doktorla iletişim önemlidir, insanların bu bozukluğa odaklanması ve tedavi ettirilmesi önemlidir.