Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Hiperhidroz – Aşırı Terleme Neden Ve Çareleri

Hiperhidroz yani aşırı terleme beklenmeyen ve açıklaması zor tıbbi bir durumdur. Sıcaklık ve serinlik arasında kalan kişi terler. Nedenleri:

Akromegali,
Anksiyete,
Kanser,
Karsinoid,
İlaç ve maddeler,
Glukoz bozuklukları-diyabet,
Kalp hastalıkları,
Hipertiroid,
Akciğer hastalığı,
Menopoz,
Parkinson,
Spinal kord yaralanması,
İnme,
Tüberküloz ve diğer enfeksiyonlardır.

 

Antidepresan ilaçlarla tedavi yapılabilir. % 20 alüminyum klorür Heksahidrat 10 % içeren ilaçlar terlemeyi durdurabilir. Cilt tahrişi için bu doz iyi ayarlanmalıdır. Terlemeyi önleyen spreyler de verilebilir. İlaçlardan glikopirolat ( Robinul , Robinul – Forte ) gibi antikolinerjikler ilaçlar, ter bezlerinin uyarılmasını önlemek için yardımcı olur. Bu ilaçlar bazı hastalara çare olmaz. Yan etkiler ağız kuruluğu , baş dönmesi , ve idrar ile ilgili sorunlardır. Beta-blokerler veya benzodiazepinler strese bağlı terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir. İyontoforez ile el ve ayak terlemesi elektrotlarla durdurulmaya çalışılır. Botoks başka bir çaredir. Koltuk altına iğne uygulanır geçici yan etkileri hafiftir. Endoskopik Torasik sempatektomi küçük bir cerrahi prosedürdür.