Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Hidrosefali ( Sulu Kafa) Hastalığı Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Hidrosefali, Türkçe tanımıyla ifade edecek olursak su ve kafa kelimelerinden oluşan ve sulu kafa olarak ifade edilen bir hastalıktır. Beyinde aşırı su birikmesi olarak ifade edilmektedir.

Bahse konu olan su beyin-omurilik sıvısıdır. Hidrosefali her yaşta görülebilen bir hastalık olmakla birlikte daha çok çocuklarda ve 60 yaşın üzerindeki yaşlılarda rastlanmaktadır. Ortalama olarak her 500 çocuktan birinde hidrosefali görülmektedir. Tanı genellikle doğum öncesi, doğum sırası ya da erken bebeklikten konmaktadır.

Nedenleri:
Hidrosefaliye neden olan etkenler bulunulan yaşa göre değişiklik arz etmektedir.
1)0-2 ay arası yeni doğan bebekler en büyük grubu oluşturmaktadırlar. En temel nedeni beyin içi kanamalardır.
2)Çocuklar ve yetişkinlerde oluşmasının temel nedeni beyin tümörleri, kafa travmaları ve beyin kanamalardır
3) Yaşlılarda ise beyin omurilik sıvısının emiliminin azalması sonrasında beyindeki odacıkların genişlemesidir.
Belirtilen tüm bu nedenlerin yanı sıra nadiren de olsa gelişimsel ve kalıtımsal bozukluklara bağlı olarak da oluşabilir.
Tedavisi:
Bu hastalığı ilaçla tedavisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Beyin cerrahisi uzmanlarının gerçekleştireceği cerrahi müdahale ve girişimler sonucu iyileşme mümkündür. Seçilecek bu cerrahi yöntem hastalığın oluşum nedenine göre değişim göstermektedir.