Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Hava Kirliliği Hamilelerde Hipertansiyon Riskini Artırıyor

Ev ortamı dışına çıktığımızda kirli bir hava soluduğumuzu hissederiz. Kirli hava solumak ne yazık ki hamile sağlığını kötü etkiliyor.

Bebek sağlığı bir yana, annelerde hipertansiyon riskini de artırıyor. Sigara dumanı, sanayi kirliliği havayı toksik bir hale getiriyor. Anne bebek hayatını ciddi anlamda etkiliyor hatta ölümcül riskleri bile içeriyor. Araştırmacılar dört hava kirleticisine maruz kalan gebelerde inceleme yapmıştır. Yüksek tansiyon riskinin bu kadınlarda arttığını görmüşlerdir. İnce ve kaba tanecikli hava kirletici maddeler karbon monoksit ve kükürt dioksit türlerinde salınır.

Bu partikül maddeler toz, asit, metal ve toprak parçacıklarını kapsamaktadır. Sanayi atıkları, orman yangınları ile bu inhalasyon parçalar havaya salınır gazlar havada birbiriyle reaksiyona girerek tehlike başlatır. Fetal gelişim anne karnında bu gibi çevresel etkilere karşı çok duyarlıdır. Erken doğum, düşük, ölüm, doğum kusurları, anne ve bebekte hipertansiyon riski gibi riskleri içerir. Gebeliklerde kirli hava bu soruna %10 oranında sebep oluyor. Kronik hipertansiyonu olan anne adaylarının da dikkatli olması doktor kontrolünü aksatmaması önemlidir.