Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Göğüs Radyoterapisi Akciğer Kanseri Riskini Azaltıyor

Küçük hücreli akciğer kanseri genel akciğer kanseri vakalarının %15 ini oluşturur.

Sigara yol açar ve genelde ileri safhada teşhis edilir. Diğer bölgelere hızla yayılma eğilimi fazladır. Yayılmasını durdurmak için baş ve boyun filmleri çekilir. Amsterdam üniversitesi onkoloji uzmanlarına göre bu kanser türü için standart profilaktik kranial radyoterapi ve kemoterapi beyin boyun bölgesine yapılır.

%5 sağ kalım oranı genelde hastaları korkutur. 2 yıl ortalama ömür verilse de iyileşme şansı da vardır. Torasik radyoterapi ile kanserin yayılması durdurulur. Göğse radyoterapi uygulanır ve akciğer kanseri durdurulur. Nüksetme oranları %20 ila %46 dır. Yani kesin sonuç vermeyen bir uygulama önlemidir. Göğüs ve beyin dışında kanser yayılması önlenmek istenir. Hayatta kalma süresi uzatılır ve başarılı çalışmalar sürmektedir.