Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Gastrik Kanserinde Kemoterapiye Botoks Alternatifi

Çalışmada, Norveç, Japonya, Almanya ve ABD’den araştırmacılar kanser sinir sisteminin rolünü araştırmıştır.

Gastrik kanseri tedavisinde kemoterapi uygulamasının yerini botoks alabilir mi? Vagal sinir hücreleri ve ileticilerinin serbest kalmasıyla gastrik tümörleri mide kısmında büyür. Bu büyümeyi önleyecek sinir testleri geliştirilmiştir. Sinirin etkisini kaldırarak kanserli tümörlü kök hücrelerin önlenmesi yoluna gidilmiştir. Sinir ve tümör arasındaki bağlantılar birkaç yöntemle koparılır.

Mide vagus sinirini kesme, botoksla lokal enjeksiyon yapma vagus sinirini bloke etme, nörotransmiter reseptörünü engelleyen ilaç verme, reseptör genini yok etme. En başarılı teknik ise anti sinir tümör bağlantısını kesen botoks yöntemi olmuştur. Birkaç saat hastanede kalmak yeterli olmaktadır. Botoks ile sinir terminallerinde asetilkolin salınımı bloke edilir. Bu yöntem büzüştürme de denilen kimyasal denervasyondur. Kemoterapi ile birlikte kullanılabilir hatta botoks kemoterapinin etkinliğini artırabilir. Mide kanserinde katı tümörlerin gelişme riski fazladır.