Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Erkeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonları erkeklere göre kadınlarda daha sık karşılaşılan bir sorun.

Belirtileri idrarda yanma, ağrı duyma ve sık idrara çıkma ihtiyacıdır. Testleri ve tedavisi mümkündür. Üriner sisteme bakterilerin yayılması ile görülür. Mesane, idrarı toplayan depolayan organdır.

Üreterler, mesane böbrek arasında bağlantı kuran boru hatlarıdır. Üretra, mesaneden idrarı vücut dışına taşıyan tüptür. Erkeklerde de idrar yolu enfeksiyonları görülüyor.

Bu enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır ihmal edildiğinde ölüme kadar gidebilir. Böbrek ve prostat enfeksiyonu ise en ciddi ileri boyutlarıdır. İdrar yaparken ağrı, yanma, mesane boşken bile idrar isteği, geceleri sık idrara çıkma, alt karın ve alt sırt bel ağrısı, idrarda kan ve irin, ateş gibi belirtileri vardır. Doktora gidip test yaptırmak gerekir.