Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Epilepsi Tedavisinde Yeni Umutlar Yeni Çözümler

Epilepsi benzersiz özelliklere sahip kronik bir beyin hastalığıdır. Epilepsisi olan kişilerin özelliklerinden biri de nöbetlerin nüks etmesidir.

Diğer adıyla bu hastalığa sara denir. Beyine iletilen nöronlarla gelen sinyallerde kopukluk olur ve iletişim kesilir. Elektriksel uyarıcılar algılanmadığında nöbet başlar. Bilinç kaybolur vücut hareketleri istemsizleşir. Baygınlık ve kriz ataklar başlar. Bilim adamları bu hastalık için yeni bir umut ışığı gündeme getirmiştir. Epilepsi, şizofreni ve diğer nöral hastalıkların önlenmesi için protein katkılı bir tedavi geliştirilmeye çalışılmaktadır. Normal sağlıklı beyin fonksiyonları oluşturmak açısından gerekli nöronların çapraz iletişimi sağlanmalıdır.

Kanada Toronto üniversitesinde çalışmalar sürmektedir. Beyin iletişiminde karşıt formasyonlar inhibisyon ve uyarılma bölgeleri incelenmiştir. Epilepsi tedavisi otizme de çare olabilir ve ağrıyı da giderir. Beyindeki nöronlar, sinapslar aracılığıyla diğer nöronlarla iletişime geçer. Uyarılmada dengesizlik yaşanması önlenir. Nöbetleri ve uygunsuz beyin fonksiyonlarını bu tedavi engeller. Kompleks proteinlerden yardım alınır. Hücre bölünmelerinde bağımsız aktif rol alan bu maddeler çok önemlidir.