Sağlıklı yaşam için sağlık bilgileri.


Embriyo Seçimi, Bazı Genetik Bozuklukları Önleyebilir

Tüp bebek tekniğiyle gebelik şansı artıyor. Son gelişmelere göre embriyo seçimi de yapılabiliyor ve bebekte genetik bozukluklar böylece önlenebiliyor.

Nadir görülen dejeneratif nörolojik durumlar orta yaş gebeliklerde nadiren beyinsel gelişimsel sorunlara çok nadiren de ölüme yol açabiliyor. Mutasyona uğramış genler ve embriyo testleri yapılarak embriyo seçimi gerçekleştirilebiliyor. Böylece mutasyon ve implantasyon sürecinde tüp bebeğe aileden genetik bozukluklar aktarılmıyor. Ailede beş kuşakta bulunan hastalıklar da buna dahil.

Kötü genler durduruluyor. İmplant yani embriyo transferi öncesinde genetik tanılarla bu bozukluklar tanılanıyor ve önlenerek aktarılmıyor. Alzheimer ve benzeri beyinsel hastalıkların genleri bebeğe aktarılmıyor.

Bu da anormal protein kıvrımlarından oluşan hastalıklar. Kalıtımsal sorunların dışında deli dana da denilen ensefalopati gibi sonradan geçen hastalıklar da embriyo seçimi ile önleniyor.

Kadına döllenmiş yumurta transferi sırasında gen mutasyonu inceleniyor, gen almayan embriyolar seçiliyor. Sağlıklı gene sahip embriyolar transfer ediliyor. Bebekte normal iletişim, sostal ve gelişimsel beceriler gelişmeye başlıyor. Anneden geçebilen meme kanseri riski azalıyor. Üreme ve cinsel sorunlar, genel sağlıkla ilgili her sorun önceden belirlenip önlenebiliyor.